Veel gestelde vragen

Optimasport – Veelgestelde Vragen

Kijk voor onze prijzen bij 'Contact'.
Zowel de therapie als de zelfbehandeling helpen bij een groot aantal klachten. U kunt op de site van Triggerpointboek terecht voor een heldere weergave hiervan. Het zal u verbazen, dat daar veel aandoeningen tussen staan waarvan uw vorige therapeut of arts zei, dat het niet behandelbaar (meer) was. Zij zijn echter te weinig bekend met deze nieuwe vorm van behandeling. Bel ons gerust bij vragen!
Op het gebied van triggerpoint-therapie behoort Ton tot de meest ervaren Triggerpointcoaches van Nederland. Hij behoort tot de eerste gediplomeerde lichting van Nederland. Zijn praktijk is sinds 2007 enkel en alleen gericht op deze manier van chronische pijnbestrijding. Sinds die tijd wordt het ook steeds belangrijker gevonden door bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Simpelweg omdat het werkt.
Het is niet zo dat deze vorm van therapie het wondermiddel is tegen alle klachten. Het is een specialisme. Fysiotherapie is veelzijdiger en richt zich ook op andere klachten dan pijn. Een deel van de fysiotherapeuten heeft zich intussen verdiept in de materie en zij behalen (deel)modules van de opleiding. Na het behalen van álle beschikbare modules kan het hoogst haalbare niveau van ‘Triggerpointcoach’ worden verkregen. Onze therapeut Ton is één van de vier Triggerpointcoaches in Zuid-Holland.
Voor het behandelen van uw klacht is het belangrijk een analyse te maken van uw klacht en uw lichaam, door een vraaggesprek, inspectie en functieonderzoek. Dit neemt een half uur in beslag. U bent dit wellicht niet gewend, maar elke vorm van therapie is pas effectief na een grondige analyse bij aanvang.
Ja en nee. Bij chronische, langdurige klachten zijn er meer triggerpoints om aan te pakken. Dit kost tijd. Bij een kortstondige blessure kan de behandeling korter zijn. De vergoeding is dan ook lager.
Voor al onze diensten zijn wij ook beschikbaar op locatie, bij particulier, bedrijf of sportvereniging. De prijs wordt dan mede beïnvloed door de reistijd. Vraagt u ons gerust wat het kost in uw situatie!
U kunt uw kind laten behandelen op freelancebasis middels reguliere facturering of middels het gebruik van een PGB-contract. Het geheel wordt op maat gesneden naar uw wensen.
Het diploma Sportmassage is het enige door het ministerie van VWS erkende diploma. Met dit diploma én een licentie van het NGS wordt kwaliteit in ons vakgebied gewaarborgd. Aan de licentie hangen eisen vast om aan de consument kwaliteit te garanderen. Hieronder vallen onder ander het houden van een correcte administratie, het bijhouden van kennis en vaardigheden en een gedrags- en tuchtreglement. Ook een klachtenregeling maakt deel uit van de kwaliteitszorg.
Geen enkele massage behoort pijn te doen. In elke vorm is meer dan een momentopname van pijn een fout van de masseur. Bij ons zal u dit nooit overkomen. Het is onzin – een goede massage is een combinatie van de juiste kracht, tempo en handgrepen. Het is helaas een wijdverbreide mythe dat een sportmassage pijn doet- of dat het pas effectief is áls het pijnlijk is.
Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering kunt u onze diensten vergoed krijgen, al dan niet gedeeltelijk. Verzekeraars zijn zeer willekeurig. Vergeet echter niet dat indien u beslist eerst naar bv. een orthopeed of neuroloog te gaan, u nagenoeg u gehele eigen risico betaald. Zonder ook maar iets opgeschoten te zijn!
Er is geen pin- of chipmogelijkheid. Betaling vind contant plaats, met uitzondering van de massagecheque. U ontvangt uiteraard een factuur.